Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kieltech opakowania Easy Wings Kielce
Logo easywings Kieltech opakowania Easy Wings Kielce

Najwyższa jakość opakowań

Nasza jakość

Kryteria jakości opakowań dla archiwów, bibliotek, muzeów i urzędów

Notowanie Kieltech opakowania Easy Wings Kielce

PP-U KIEL-TECH produkuje pudła, teczki, koperty , obwoluty oraz okładki archiwizacyjne spełniające szereg restrykcyjnych wymogów, które zawarte są zarówno w polskich aktach prawnych, jak i w międzynarodowych normach ISO

Norma ISO 9706

– określa, jaki papier może być określony jako „trwały”, czyli taki ,którego właściwości  chemiczne i fizyczne pozostają niezmienne przez długi okres czasu

Norma ISO 16245

– oprócz wymogów trwałości papieru identycznych jak w przypadku normy ISO 9706, określa również wymogi co do konstrukcji samego opakowania. Norma ta dotyczy pudeł wykonanych z tektur litych. Zgodnie z normą ISO 16245 pudła mogą być wykonane z dwóch rodzajów tektur:

– Typ A (tektura z czystej celulozy, liczba Kappa <5)

– Typ B (tektura bezkwasowa, bez wymogów liczby Kappa)

Tektura typu A służy do produkcji pudeł mających bezpośredni kontakt z przechowywanymi zbiorami

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20.10.2015 r.

– określa sposób w jaki najcenniejsze polskie materiały archiwalne powinny być przechowywane

Zarządzenie 42/MON Ministra Obrony Narodowej z 19 grudnia 2013 r. dotyczące  zasad postępowania z dokumentacją

– określa właściwości opakowań przeznaczonych do przechowywania wojskowych materiałów archiwalnych

PAT ( Photographic Activity Test)

Atest ten potwierdza, że papier nie oddziałuje negatywnie na materiały fotograficzne, które zabezpiecza. Atest PAT jest wymagany w przypadku, gdy w danym opakowaniu przechowywana jest fotograficzna dokumentacja archiwalna. 

 

Wartość pH:

Od 7,5-10

Rezerwa alkaliczna:

Minimum 0,4 mola na kg

Odporność na utlenianie:

Liczba Kappa mniejsza od 5

Barwniki i rozjaśniacze optyczne:

Barwniki i rozjaśniacze optyczne nie mogą migrować

Odporność na wchłanianie wody:

Wartość Cobb60 < 25 g/m2

Elementy dodatkowe, kleje:

Klipsy wykonane z surowca, który nie koroduje, klej bez dodatku plastyfikatorów

Skip to content